Заједница Правда

Zajednica Pravda (Communitas Iustitia) Srbija, Sremska Mitrovica

Контакт

Заједница ПРАВДА

Адреса:
Матије Хуђи 68
22000 Сремска Митровица
Србија

Телефони:
022/624-684
064/17-100-46

Веб
www.zp.org.rs

Е-маил контакт:
Канцеларија
Председник Управног одбора
Управни одбор

Communitas IUSTITIA

Address:
st. Matije Hudji nb.68
zip code: 22000
city: Sremska Mitrovica
Serbia

Phones:
+381(0)22 624 684
+381(0)64 17 100 46

Web:
http://www.zp.org.rs

E-mail contact:
President
Steering committee
Head Office

%d bloggers like this: