Заједница Правда

Zajednica Pravda (Communitas Iustitia) Srbija, Sremska Mitrovica

Нестали у акцији Државног већа тужилаца

„Чланови Већа су још једном појединачно размотрили пријаве кандидата за избор и избор, односно утврђивање кандидата за први избор за заменике јавних тужилаца у јавним тужилаштвима и тужилаштвима посебне надлежности, након чега се прешло на појединачно гласање….
По завршетку гласања и пребројавању гласова за сваког појединачног кандидата, констатује се да су једногласно изабрани за заменике тужиоца следећи кандидати…
Одлука о избору заменика јавног тужиоца са образложењем , бр.119-01-253/2009-01 од 15. децембра 2009. године, представља  саставни део записника и као таква биће упућена у Службени гласник РС на објављивање.“

Дакле, пошто су чланови ДВТа демократски гласали и једногласно изабрали кандидате који су достојни стручни и оспособљени за обављање ове дужности, који су прошли ригорозну контролу БИА (УДБА ако вам је милије) и имали среће да им супружници нису адвокати, или нашли везу да им се ова ситница прогледа кроз прсте (јер постоје и овакви заменици), неко од чланова ДВТа је решио да још једном прелиста овај драгоцени списак изабраних.

„Да ли је могуће да нам је и поред све пажње и мукотрпног рада који смо уложили да би изабрали најбоље заменике, промакла чињеница да смо једног кандидата предложили на два заменичка места – помисли он – Да ли да ово откриће поделим са колегама или да се правим луд.“
Бранислава Лазића смо изабрали на две функције – иступи храбро
-Ма јеси ли сигуран? – упита неко
-Ево, уверите се и сами-

 

Бранислав Лазић - Апелационо тужилаштво Крагујевац

 

Бранислав Лазић - Више тужилаштво Смедерево

Настаде бучна расправа око насталог проблема. Неки су за овај пропуст окривили „учење песмице“, неки други, сложеност повереног им посла, неки су за пропуст окривили УДБУ која им је многе кандидате „бановала“, неки други притиске локалних средина, коалиционог договора или враћање услуга…
На крају решише проблем прецртавањем Лазића из Апелационог тужилаштва и наредише куриру да ујутру одмах достави Одлуку (која је саставни део записника) Службеном гласнику на обзнањивање, а не преправише записник.
Морам да признам да сам открио да у рачунару поседујем чак 2. званичне листе изабраних кандидата за заменике тужиоца једну коју сам скинуо са интернета чим се појавила (16. 12. 2009.) и једну коју сам скинуо 02.07.2010. На први поглед изгледају идентично, осим што се на оној старијој у 1. Основном тужилаштву у Београду налази 40 изабраних заменика, док се на оној млађој у истом тужилаштву налази 41 изабрани заменик. Недостаје Јовановић Гордана, која се и налази у Одлуци (која је саставни део записника са 17. седнице ДВТ)

Ко је чачкао по листама?

У наставку ове седнице:

„У складу са чл. 33 ст 2 пословника о раду Државног већа тужилаца једногласно је утврђен предлог за избор заменика јавног тужиоца који се први пут бира на функцију и то:.“..

Затим следи списак предложених кандидата за избор на први трогодишњи мандат по тужилаштвима. На крају овога списка стоји и:

„Предлог одлуке о избору заменика јавног тужиоца, на трогодишњи мандат са образложењем, бр.119-01-254/2009-01 од 15. децембра 2009. представља саставни део записника. Административна канцеларија израдиће предлог одлуке за избор кандидата који се први пут бирају на функцију са образложењем и послати Народној скупштини на даље поступање, најкасније до 18. децембра 2009. године, с позивом на хитност у поступању“.

Листа кандидата која је акламацијом изгласана и која је саставни део записника, се разликује од листе која је стигла у Народну скупштину и која је изгласана од стране посланика.

Ко је заменио један број кандидата на листи?
Можда је неко из административне канцеларије решио да два кандидата која му из неког разлога нису била симпатична избаци са листе предложених и једног свог пријатеља (рођака, друга из партије) убаци на њу?
Сумњам! Ко је спреман да најумнијим главама концентрисаним у српска тужилаштва подметне нешто. Зар ту, тужиоцима пред носем.

Дакле неко је мењао ову једногласно изабрану листу кандидата. Ко? Када? Због чега? Ваљда ћемо и то једнога дана сазнати.

Први кандидат који је нестао са листе је кандидат под редним бројем 2. Маја Вaдњал, тужилачки помоћник у 3. Општинском јавном тужилаштву у Београду. У питању је веома занимљив кандидат, који се већ на следећим изборима-реизборима појавио поново, овога пута пред посланике Народне скупштине и коначно постао заменик тужиоца. За разлику од првог покушаја, на другим изборима она конкурише као судијски помоћник Апелационог суда у Београду.

Маја Вадњал на листи ДВТаЗатим, са листе је отпала и Душка Ђорђевић, тужилачки помоћник у Окружном јавном тужилаштву у Београду. За разлику од Маје, овај кандидат се касније није појављивао међу предложеним/изабраним. Потражио сам да није можда изабранa за судију, јер не би било немогуће да ДВТ и ВСС предложе истог кандидата и да га Народна скупштина изабере (Петров Сава, Јанкићевић Биљана, Миловић Коларевић Мирјана, Тапушковић Селена…), међутим нисам је пронашао.

 

Дуска Ђорђевић на листи ДВТа

Можда је она морала своје место да уступи Саши Милијановићу, тужилачком помоћнику у 2. Општинском јавном тужилаштву у Београду.

 

Милијановић на списку изабраних

Имајући у виду да се овај кандидат не налази у Предлогу одлуке који је саставни део записника са 17. седнице ДВТа, сигурно је да није изабран једногласно, већ на неки тајанствени, само ретким носиоцима правосудних функција познат начин.

 

Листа без Милијановића

Записник са 17. редовне седнице Државног већа тужилаца одржане 15.12.2009. године од 15ч до 18ч можете преузети овде.

Comments are closed.

%d bloggers like this: