Заједница Правда

Zajednica Pravda (Communitas Iustitia) Srbija, Sremska Mitrovica

Месечне архиве: јул 2011

Обавештење

Уставни суд Републике Србије на 30. редовној  седници одржаној 14. јула 2011, године, покренуо је  је поступак за оцену уставности и законитости Закључка Владе 05 број 120-4978/10 од 06. јула 2010.године, којим је уређено продужено трајање права на накнаду плате за судије, јавне тужиоце и заменике јавних тужилаца, оствареног по Закону о судијама и Закона о јавном тужилаштву, круг лица и други услови за остваривање, односно престанак тог права, јер је оценио да се основано поставља питање сагласности оспореног закључка са Уставом и законом, по предлогу  једног неизабраног судије за прекршаје у избору за носиоце правосудних функција 2009. г. којима је је по истом основу престала судијска дужност као и судијама судова. (предмет IУо-1177/2010)

Подсећамо

Београд, 6. јул 2010.

На основу члана 43. став 3. Закона о Влади („Службени гласник РС“, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07 и 65/08), а на предлог Министарства правде, Влада доноси

Прочитајте остатак овог чланка

%d bloggers like this: