Заједница Правда

Zajednica Pravda (Communitas Iustitia) Srbija, Sremska Mitrovica

Месечне архиве: октобар 2011

Управни суд не зна своју надлежност

Уставни суд РС је после протека од године и по дана успео да одлучи  како да  се отараси предмета незабраних судија за прекршаје, који су поднели Уставне жалбе и жалбе због кршења људских права у поступку избора судија 2009.године, од стране Високог савета судства и Народне скупштине.
Први предмети су решени  у јулу месецу, затим септембру…по два-три на свакој седници. До оних последњих, очигледно ће оваквим темпом проћи, и више од две године. Дакле Уставни суд кршећи принцип суђења у разумном року, чак и не одлучује у меритуму, већ доноси процесну одлуку. Требало му је, преко годину и по дана да утврди да он није надлежан. Наиме, Уставни суд жалбе и уставне жалбе  одбацује из разлога недопуштености, јер нису искоришћена сва правна средства. Колико бисмо требали чекати на одлуку о суштини ствари? Више је него очигледно да оваквим поступањем Уставни суд крши право на правично суђење.
Иначе Уставни суд је последња брана за поштовање суђења у разумном року којем се грађани обраћају, због неефикасности домаћих судова. Осим што протеком разумног рока суђења Уставни суд крши право на правично суђење, он такође показује намеру да се консолидује стање избора судија, иако је незаконито. Уколико се покаже незаконитост поступања тела која су избор спроводила и на тај начин прибавила одређеним кандидатима судијску функцију, која у законито спроведеном поступку нису могла бити именована, то би имало далекосежне последице. Последице се односе на независност судства, на одговорност лица која су га спровела, као и поступање у предметима грађана од стране судије који и није могао бити судија, да је закон поштован приликом избора. Свакако да ове последице изискују хитно поступање. Хитности поступања у овим предметима иде у прилог и да је судијама за прекршаје неизбором прекинута функција, и радни однос.
Прочитајте остатак овог чланка

Advertisements
%d bloggers like this: