Заједница Правда

Zajednica Pravda (Communitas Iustitia) Srbija, Sremska Mitrovica

Управни суд не зна своју надлежност

Уставни суд РС је после протека од године и по дана успео да одлучи  како да  се отараси предмета незабраних судија за прекршаје, који су поднели Уставне жалбе и жалбе због кршења људских права у поступку избора судија 2009.године, од стране Високог савета судства и Народне скупштине.
Први предмети су решени  у јулу месецу, затим септембру…по два-три на свакој седници. До оних последњих, очигледно ће оваквим темпом проћи, и више од две године. Дакле Уставни суд кршећи принцип суђења у разумном року, чак и не одлучује у меритуму, већ доноси процесну одлуку. Требало му је, преко годину и по дана да утврди да он није надлежан. Наиме, Уставни суд жалбе и уставне жалбе  одбацује из разлога недопуштености, јер нису искоришћена сва правна средства. Колико бисмо требали чекати на одлуку о суштини ствари? Више је него очигледно да оваквим поступањем Уставни суд крши право на правично суђење.
Иначе Уставни суд је последња брана за поштовање суђења у разумном року којем се грађани обраћају, због неефикасности домаћих судова. Осим што протеком разумног рока суђења Уставни суд крши право на правично суђење, он такође показује намеру да се консолидује стање избора судија, иако је незаконито. Уколико се покаже незаконитост поступања тела која су избор спроводила и на тај начин прибавила одређеним кандидатима судијску функцију, која у законито спроведеном поступку нису могла бити именована, то би имало далекосежне последице. Последице се односе на независност судства, на одговорност лица која су га спровела, као и поступање у предметима грађана од стране судије који и није могао бити судија, да је закон поштован приликом избора. Свакако да ове последице изискују хитно поступање. Хитности поступања у овим предметима иде у прилог и да је судијама за прекршаје неизбором прекинута функција, и радни однос.
За престанак дужности један део судија за прекршаје (144)  добио је „заједничку“ одлуку Високог савета судства, са наведени именима судија којим престаје судијска дужност, без образложења и правне поуке, док се 50 неизабраних судија за прекршаје ни не налазе у овој тзв. одлуци. За разлику од судија судова опште надлежности, чије је предмете УСС „проследио“ ВССу на поновно одлучивање, Уставни суд је предмете неизабраних судија за прекршаје прво оставио да одстоје још пола године, а након тога повремено на седницама одлучује да је за ове жалбе и уставне жалбе надлежан Управни суд, иако то није одређено ни правном поуком нити законима. У оваквим предметима, Уставни суд, судије за прекршаје, које се налазе на тзв. збирној одлуци ВСС, подучава, да могу поднети тужбу УПРАВНОМ СУДУ ради оцене законитости оспореног акта (збирне одлуке ВСС), док оне судије за прекршаје које се не налазе у овој збирној одлуци подучава да поднесу тужбу УПРАВНОМ СУДУ против Одлуке Народне скупштине о избору судија на први трогодишњи мандат. Уставни суд занемарује чињенице да су „нереизабране“ судије и неизабране судије за прекршаје биле у истом положају јер им је прекинута судијска дужност и радни однос, и да су судијски избори из 2009. год. за њих били питање императива и потреба да се задржи радно место, а не питање воље за пријаву у наведеном конкурсу што је био случај са кандидатима који су конкурисали из других органа и организација, адвокатима, судијским помоћницима и сл. и који неизбором нису изгубили радно место. Уставни суд, такође, занемарује и решење УПРАВНОГ СУДА којим се по тужби неизабраног судије за прекршаје, маја 2010. год. огласио стварно ненадлежним и уступио премет  НАДЛЕЖНОМ – УСТАВНОМ СУДУ.
Да ли ће Управни суд изненада постати надлежан по истоврсним тужбама неизбраних судија за прекршаје и тиме установити различиту судску праксу и неједнакост суђења за грађане који се налазе  у истој ситуацији и тиме „олакшати“ посао Европском суду за људска права?

Advertisements

Један одговор на “Управни суд не зна своју надлежност

  1. Nikola Kosanović, advokat октобар 31, 2011 у 7:15 pm

    Skoro SVI sudovi Srbije su prava katastrofa, ne samo Upravni sud. Prav(n)a bruka su i mnoge odluke Vrhovnog kasaciong suda, ali i Ustavnog suda. Kada je nešto previše žuto – mora i da smrdi.
    „Deformatori“ su pokazali da od goreg mogu da naprave najgore.
    Na primer: neznalice u Upravnom sudu odbace blagovremenu tužbu podnetu u vreme važenja „starog“ ZUS-a (kao navodno neblagovremenu). Iste te neznalice potom ODBACE i prigovor (iz „novog“ ZUS-a) kao nedozvoljen jer ovog pravnog sredstva nema u „starom“ ZUS-u (koji se primenjuje na stare predmete, preuzete u Upravni sud)). Kod takvog stanja stvari „pametnjakovići“ iz VKS odbace vanredni pravni lek kao nedozvoljen (kako po „starom“, tako i po „novom“ ZUS-u).
    Na taj način se omaška Upravnog suda u izračunavanju zakonskog roka za podnošenje tužbe (kada Upravni sud odbaci blagovremenu tužbu kao neblagovremenu jer sudije ne znaju odredbu zakona prema kojoj se se dan predaje tužbe pošti smatra danom predaje sudu) – NE MOŽE ispraviti. Videćemo šta o ovome delu sudske mafije misli Ustavni sud.

%d bloggers like this: