Заједница Правда

Zajednica Pravda (Communitas Iustitia) Srbija, Sremska Mitrovica

Месечне архиве: новембар 2011

Крив и поред ослобађајуће пресуде

Случај судије Рипсон Иштвана

Иштван Рипсон (фото Вечерње Новости)

Србија – земља у којој се два пута суди за исто кривично дело, и на тај начин повређује једно од основних начела кривичног поступка NE BIS IN IDEM.
Високи савет судства је прописао „Правила за примену одлуке о утврђивању критеријума и мерила за оцену стручности, оспособљености и достојности и за поступак преиспитивања одлука првог састава Високог савета судства о престанку судијске дужности“ (Правила), која за сада важе само за преиспитивање стручности, оспособљености и достојности нереизабраних судија. Дакле једна правила и критеријуми важили су за изабране 2009. године, а ретроактивна примена нових правила за неизабране. Наравно, ретроактивност закона је изузетак, који мора бити специјално образложен. Ретроактивност аката ниже правне снаге, као што су ова Правила, није ни могућа и супротна је Уставу. Правилима се уводи могућност да се недостојност судије утврђује „увидом у списе кривичног предмета и разматрањем разлога за оптужење“. То у пракси значи да чланови из ВСС, а нарочито политичари из законодавне и извршне власти, могу несметано да читају податке који представљају службену тајну у смислу чл. 504. в. ЗКП, још од формирања кривичног предмета, односно пре правноснажности решења да се истрага спроведе и то све без одобрења истажног судије и јавног тужиоца.
Прочитајте остатак овог чланка

Advertisements

Улога координатора за борбу против корупције у кривичноправном систему Србије

У последње време сведоци смо некаквог координаторског деловања једног од чланова Владе РС  у преткривичним и кривичним поступцима. Овај координатор излази у јавност са позиција правосудне власти, иако знамо да припада извршној. Заиста, збуњује нас и то како својим изјавама у јавности, тако и правним основом за поступање у поступцима овакве природе.Тако, борећи се предано против корупције, координатор изађе у јавност и у фази преткривичног поступка неке афере каже нам да је неко извршио кривично дело и да је лагао неког значајнијег о томе шта заправо ради, па тај неко као жртва лажи свог подређеног бива изузет од кривичног прогона.
Да ли је ово намерна одбрана једног од потенцијално одговорних  или убеђивање јавности због чега се акција зауставила и не иде ка вишем нивоу? У сваком случају остало је нешто дебело недоречено.
Прочитајте остатак овог чланка

О ПОСТУПКУ ПРЕИСПИТИВАЊА ОДЛУКА О НЕИЗБОРУ ЈАВНИХ ТУЖИЛАЦА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

Поступак ради поступка.

У поступку преиспитивања одлука првог састава Државног већа тужилаца требало је само применити прописе сдржане у акту који је примењен пре реизбора – „Правилник о критеријумима и мерилима за оцену стручности, оспособљености и достојности кандидата за носиоце јавнотужилачке функције“, као и акту донетом пред сам поступак преиспитивања – „Правилник о поступку преиспитивања одлука првог састава Државног већа тужилаца“. То није био случај,  а да су ти прописи примењени број враћених у јавнотужилачку организацију би био знатно већи.  Наиме, од укупно 162 приговора, одлучено је о 149, од чега је само 27 позитивно решено, док је 122 приговора одбијено.
Прочитајте остатак овог чланка

Државно веће тужилаца се разбацује новцем пореских обвезника

КАЖЊЕНО  ДРЖАВНОГ ВЕЋА ТУЖИЛАЦА ЗБОГ НЕПОШТОВАЊА НАЛОГА ПОВЕРЕНИКА ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

Државно веће тужилаца по захтеву за приступ инфрмацијама од јавног значаја кандидату на општим изборима за заменике јавних тужилаца који је упућен још  2009.године  није поступило. Може се рећи да се  после достављања записника ДВТ, из којих се види непримерена веза чланова ДВТа са БИА у процесу избора тужилаца ДВТ заветовао на ћутање, по принципу-ћутање је злато.  Наиме, кандидат у избору тужилаца поднео је захтев да му се достави образложена одлука са разлозима незбора и начин мерења у односу на друге кандидате. По Жалби подносиоца Повереник за информације од јавног значаја донео је Решење којим се налаже ДВТу  да поступи по тражењу поносиоца. По Жалби подносиоца ДВТ је навео да је дао коначну  оцену стручности и оспособљености и достојности на основу мишљења прибављеног од органа и организације где јесваки  кандидат радио, односно председника суда за судијске помоћнике  и адвокатске коморе за адвокате, на основцу чега је донело коначну одлуку о избору кандидата. Али  упоређивање оцена предложених кандидата и подносиоца не може да омогући позивајући се на одредбе члана 13 и 14 Закона о слободном приступу информацијама. Прочитајте остатак овог чланка

%d bloggers like this: