Заједница Правда

Zajednica Pravda (Communitas Iustitia) Srbija, Sremska Mitrovica

У ишчекивању мишљења Заштитника грађана

Заштитник грађана се дана 11.01.2012.године огласио  Мишљењем сходно својим надлежностима, поводом нелегитимности и нелегалности рада Високог савета судства на које је указало Друштво судија Србије дописом од 15.12.2011.године.
Заједница Правда обратила Заштнику грађана дописом од 25.08.2011.године, којим се указује на незаконитости које су специфичне за неизабране судије за прекршаје и којим се тражи од Заштитника грађана да се изјасни, да своје мишљење и препоруку у погледу поступања Високог савета судства у односу на ову категорију судија и којим се предлаже Заштитнику грађана да Народној скупштини да препоруке за утврђивање одговорности чланова Високог савета судства, обзиром на грубо оглушавање о правила добре управе, на непоступање по Препорукама Заштитника грађана, као и поновном кршењу Закона о судијама, односно непоступања по члану 5. Закона о изменама и допунам Закона о судијама, не узимајући у ревизију одлуке о неизабраним судијама из члана 101. истог закона (који обухвата судије за прекршаје)
Заштитник грађана није одговорио по наведеном допису.
У међувремену, Уставни суд је почео, након годину и по дана, да одбацује Уставне жалбе и Жалбе неизабраних судија за прекршаје, из разлога недопуштености јер нису искоршћена сва правна средства и да упућује подносиоце на подношење тужби Управном суду. Индикативан је и период у ком Уставни суд схвата да није надлежан да поступа по уставним жалбама неизабраних судија за прекршаје. Уколико се узме у обзир да:
се Управни суд по тужби неизабраног судије за прекршаје огласио стварно ненадлежним и исти уступио Уставном суду маја 2010.године, да је Европска комисија дописима упућеним Заједници Правда навела да је за случајеве неизабраних судија за прекршаје надлежан Уставни суд, као и и да траба да одлучи о истим поштујући принцип суђења у разумном року, те уколико то није случај да се могу обратити Европском суду за Људска права у Стразбуру, да се Министарство Правде обратило дописом од 16.11.2010.године, у коме наводи да бивше судије могу поднети Уставне жалбе због повреде људских права зајемченог Уставом у поступку предлагања кандидата од стране Високог савета судства, јасно је да се неизабраним судијама за прекршаје у држави Србији ускраћује право на делотворан и ефикасан правни лек, као и право на правично суђење.
Заједница Правда је обавестила Заштитника грађана о немогућности приступа суду (правди?) неизабраним судијама за прекршаје у Републици Србији који сада личи на играње партије пинг-понга са жалбама истих на повреде људских права у поступку избора судија 2009.године, дописом од 08.11.2011.године.
Након избора судија 2009.године, можемо рећи да су настале три категорије неизабраних
судије судова којим је ставом Уставног суда из марта 2010.године дато право на образложену одлуку о престанку судијске дужности и Закључком Владе од 06.јула 2010.године право на продужену накнаду до одлуке Уставног суда, касније Високог савета судства о престанку судијске дужности
судијски помоћници и стручни сарадници, као и запослени у другим органима и организацијама, или незапослени, који су неизбором задржали исти раднопправни статус као и пре избора и
судије за прекршаје које су остале без судијске дужности, али и без радног односа и без права на накнаду до одлуке Уставног суда/ВССа/Управног суда/…?

У светлу миљеа у коме се налазе неизабране судије за прекршаје, а које се односи на непостојање ефикасног правног средства, ненадокнадиве штете-непостојање накнаде од јула 2010.године, и одбијање Националне службе за запошљавање на права на накнаду, престанка судијске дужности без образложења и правне поуке, престанка радног односа без одлуке о престанку радног односа фактичким враћањем радне књижице, сматрамо да притужбе неизабраних судија за прекршаје захтевају хитност у поступању.
Високи савета судства у првом саставу није био легалан и легитиман, одлуке о избору судија донео је без заснивања истих на објективним критеријумима и радње које је ВСС предузимао у избору судија су биле нетранспарентне. Сви ови недостаци односе се на све учеснике у избору.Ревизија изборног поступка који је спровео први састав Високог савета судства се и врши због наведених недостатака. Неизабране судије за прекршаје су учесници тог избора, а неизбор је разлог за престанак њихове судијске дужности, па и радног односа, а нема још увек мишљења и препоруке о отклањању овог недостатака, нема препорука за њихово поништење, нити се назире који ће орган у Србији бити надлежан, а ове одлуке су на снази већ две године. Не постоји делотворан правни лек, а поступањем Високог савета судства неизабраним судијама за прекршаје су угрожена и људска права и егзистенција.
Заједница Правда поздравља доношење Мишљења по притужби Друштва судија Србије од 15.12.2011.године, у року краћем од месец дана, те се надамо да ће ускоро стићи одговор и по поднесцима неизабраних судија за прекршаје од августа месеца 2011.године са допуном од 08.11.2011.године.
Без обзира на непоступање Високог савета судства по препорукама Заштитника грађана Мишљење ове демократске институције је од значаја неизабраним судијама за прекршаје и целокупној јавности, у циљу јачања демократских принципа.

Документи у овом чланку:

 1. Допис Заједнице Правда Заштитнику грађана од 25.08.2011. (PDF документ)
 2. Допис Заједнице Правда Заштитнику грађана од 08.11.2011. (PDF документ)
 3. Допис Европске комисије Заједници Правда (PDF документ)
 4. Допис Министарства Правде Заједници Правда (PDF документ)
 5. Решење Управног суда (PDF документ)
 6. Решење Уставног суда (PDF документ)
Advertisements

3 одговора на “У ишчекивању мишљења Заштитника грађана

 1. Tanja јануар 15, 2012 у 8:34 pm

  Sanjice, čestitam ti na upornosti…… najlepši mi je deo na kraju, kada navodiš šta su nam sve odgovorili i napisali ….pozzz.T

 2. Miladin јануар 16, 2012 у 2:00 pm

  Osnovni postulat pravne sigurnosti, pravičnosti je rešavanje predmeta po redosledu prijema. Vaša pritužba, očigledno, nije stigla na red, zbog rešavanja „prekorednih“ pritužbi. A, i Vaša pritužba je mnogo „komlikovana“, te je pitanje da li postoji bilo koji pravni stručnjak, organ, institucija koji ima kapaciteta da iznese svoje mišljenje o povredama prava nereizabranih sudija za prekršaje.
  Da li ste ovo svoje iščekivanje dostavili Zaštitniku?
  U „Pravdi“ je objavljen članak o VSS-u, u kojem se javnost obaveštava da Visoki savet sudstva nije primio Mišljenje Zaštitnika…

 3. bokisingl фебруар 8, 2012 у 1:52 pm

  Kakva je razlika u funkcionisanju institucija Republike Srbije i DRP sistema Apsurdistana zainteresovani mogu videti na adresi: http://bokisingl.wordpress.com/2012/02/06/apsurdistanski-snovi-java-u-srbiji/ i http://bokisingl.wordpress.com/2012/02/05/3972/

%d bloggers like this: