Заједница Правда

Zajednica Pravda (Communitas Iustitia) Srbija, Sremska Mitrovica

Месечне архиве: фебруар 2012

Решење Повереника за информације од јавног значаја

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности је 10.02.2012.г. донео решење Број: 07-00-02178/2011-03 којим је поништио Одлуку Високог савета судства садржану у акту бр.7-00-00088/2011-01 од 16.08.2011.год. и вратио предмет на поновни поступак.

Решење Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности можете преузети овде (PDF формат)

Стенограми одбора за правосуђе и управу

Заједници Правда је  Овлашћеном лицу за поступање по захтевима Народне скупштине Републике Србије, господин Небојши Павловићу, доставио део тражених информација од јавног значаја:

  • Стенограмске белешке одбора за правосуђе и управу када је овај одбор расправљао (давао мишљење) о предложеним кандидатима за прве саставе Високог савета судства и Државног већа тужилаца за 3. седницу првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2009. год. 26-27.03.2009.год.
  • Предлоге Одлука Високог савета судства и Државног већа тужилаца за избор судија односно тужилаца на први трогодишњи мандат са пропратним материјалима: мишљењима, образложењима, информацијама о предложеним и непредложеним кандидатима, биографијама… добијеним од стране Високог савета судства, односно Државног већа тужилаца о којима је Одбор скупштине за правосуђе и управу расправљао (давао мишљења) у вези са 7. седницом другог редовног заседања Народне скупштине Р. Србије у 2009. год. 21. 28.12.2009. год. и стенограмске белешке овог одбора по овим тачкама дневног реда.

Поступајући по нашем захтеву, господин Павловић нам је између осталог доставио:

  • обрађени тонски снимак 22. седнице Одбора за правосуђе и управу одржане 26.03.2009.год;
  • обрађени тонски снимак 40. седнице Одбора за правосуђе и управу одржане 21.12.2009.год;
  • Предлог одлуке Високог савета  судства за избор судија на трогодишњи мандат у судовима опште и посебне надлежности од 16.12.2009. год. са пратећом документацијом;
  • Предлог одлуке Државног већа тужилаца о избору заменика тужилаца са пратећом документацијом:

Обрађени тонски снимак 22. седнице Одбора за правосуђе и управу (избор чланова тзв. Првог састава ВСС и тзв. Првог састава ДВТ) од 26.03.2009. год. можете преузети – ОВДЕ

Обрађени тонски снимак 40. седнице Одбора за правосуђе и управу (избор судија и заменика тужилаца на први трогодишњи мандат) од 21.12.2009.год. можете преузети – ОВДЕ

Остали материјал (пратећа документација) ће након разврставања бити постављен за преузимање.

%d bloggers like this: