Заједница Правда

Zajednica Pravda (Communitas Iustitia) Srbija, Sremska Mitrovica

Месечне архиве: септембар 2012

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Представници Заједнице Правда су 22.08.2012.год.у Министарству правде и државне управе обавили разговор на којем су изнели проблеме са којима се од тзв. „општег избора“ сусрећу неизбаране судије за прекршаје, као и проблеме у вези са статусом судија за прекршаје у овом избору. Позвани смо да доставимо своје виђење решења ових проблема.

Заједница Правда је 08.09.2012. год. доставила Влади Србије и Министарству правде и државне управе два предлога закона, а који су у суштини усмерени на признавање судијске дужности судијама за прекршаје до избора. Предлажено је да се ово учини изменама прелазних одредаба Закона о судијама чланa 100. став 4. којом би се именовање судија за прекршаје сматрало првим избором и то, у једној варијанти у односу на правне следбенике, а у другој правно признање фактичког стања да се ради о судијској дужности (у складу са чланом 27. Устава и истом надлежношћу органа и прекршајних судова).
Закон о отклањању последица повреда права судијама за прекршаје у избору за судије судова опште и посебне надлежности Републике Србије је предлог закона са повратним дејством (Lex Specialis) којим се изабране судија за прекршаје сматрају изабраним на сталну судијску функцију, а неизабране судије за прекршаје добијају право на правни лек као и друге судије. Оваквим предлогом омогућује се поштовање чланова 32 и 36. Устава Р. Србије, као и чланова 6. и 13. Европске конвенције о људским правима и слободама,односно право на правично суђење и делотворни правни лек.
Предлогом Закона о изменама и допунама Закона о судијама изабране судије за прекршаје у прекшајне судове или Виши прекршајни суд сматрају се изабраним на сталну судијску функцију, док неизабране судије за прекршаје добијају право на правни лек због прекида судијске дужности.
Заједница Правда је 10.09.2012.год. ове предлоге закона доставила и Удружењу судија прекршајних судова Републике Србије (УСПСРС) са позивом да се изјасне да ли ће да подрже ове предлоге код надлежних институција и да нас о томе обавесте и да уколико имају своје предлоге решења којим би се исправила незавидна ситуација у којој су се нашле и изабране и неизабране судије за прекршаје, те  да нам исте доставе како би смо их размотрили и евентуално подржали.
УСПСРС се до 20.09.2012. није изјаснио да ли подржава наше предлоге, нити је доставио било какву информацију о њиховом предлогу за решавање статуса судија за прекршаје. У разговорима које смо водили са председником УСПСРС и незаконитим ВФ председником Вишег прекршајног суда г. Зораном Пашалићем сазнали смо да то удружење уопште нема предлоге којим би се решила ситуација неизабраних судија за прекршаје. Подсећамо да је ово удружење за разлику од осталих струковних удружења, своје неизабране колеге избацило из чланства и да није сматрало да треба да се заједно са Друштвом судија и Удружењем тужилаца залаже за исправљање неправилности изазваних накарадном тзв. „реформом правосуђа“. Без обзира на досадашња поступања овог удружења, Заједница Правда је иницирала сарадњу са овим удружењем што друга страна није прихватила.
Обзиром да није било могуће постићи договор са председником УСПСРС односно да г. Пашалић није прихватио понуђану сарадњу, Заједница Правда се обратила директно члановима Главног одбора УСПСРС и тражила да се изјасне о понуђеним предлозима те да нас обавесте до петка 21.09.2012.г. у 12ч да ли подржавају ове предлоге као и понудила могућност да се ограде од поступања председника З. Пашалића.

Документи у вези са овим чланком:

  1. Закон о отклањању последица повреда права судијама за прекршаје у избору за судије судова опште и посебне надлежности Републике Србије
  2. Закон о изменама и допунама Закона о судијама
%d bloggers like this: