Заједница Правда

Zajednica Pravda (Communitas Iustitia) Srbija, Sremska Mitrovica

Управни суд одлучио: законит избор судија на први мандат

zgrada_1Суштина норми управног права у свакој држави јесте уређивање и оживотворење јавноправних позиција грађана и њихових колективитета, на основу и у примени устава и закона.
Управни спор би требало да представља гарантију грађанима од противправног вршења управних активности. У Препоруци Комитета министара Савета Европе П (2004) 20 о судској ревизији/контроли управних аката од 15. децембра 2004. године, која је узимана у обзир приликом доношења сада важећег Закона о управним споровима („Службени гласник РС, бр 111/09 од 29.12.2009. године) између осталих, наводи се:
ДОМЕН СУДСКЕ РЕВИЗИЈЕ 2.1.б.:“Суд би требало да је у могућности да ревидира свако кршење закона, укључујући недостатак стручности, неправилности поступка и злоупотребу овлашћења.“;
НЕЗАВИСАН И НЕПРИСТРАСАН СУД 3.а:“Судску ревизију треба да спроводи суд основан по закону, чија независност и непристрасност су гарантовани у складу са условима из Препоруке бр. Р (94) 12″;
ПРАВО НА ПРАВИЧНУ РАСПРАВУ 4.х:“Треба дати разлоге за судску одлуку. Судови треба да са довољном јасноћом наведу основе на којима базирају своје одлуке.Мада није неопходно да се суд бави сваком тачком покренутом у аргументацији, поднесак који би, ако би био прихваћен, био одлучујући за исход случаја, захтева конкретан и изричит одговор“.

Велики је терет пао на судије Управног суда када је Уставни суд одлучио да је Управни суд надлежан  да решава у споровима које су против избора судија на први трогодишњи мандат покренуле неизабране судије за прекршаје. Управни суд би требало да штити грађане од самовоље извршне, управне власти, у конкретном спору од највише судско управне и парламентарне власти
Савет Европе, Европска комисија, Заштитник грађана, струковна удружења, као и домаћа и међународна правничка јавност, изразили су забринутост и изнели су многобројне примедбе на начин на који је децембра 2009. године извршен општи реизбор судија и тужилаца у Србији. Суштина тих примедби је: мањкавости у саставу и независности Високог савета судства (ВСС) и Државног већа тужилаца (ДВТ); да нису били познати, односно да нису примењени објективни критеријуми и мерила за вредновање кандидата; да неизабрани кандидати нису добили индивидуализоване и образложене одлуке; и да поступак реизбора није био довољно транспарентан.
Из наведених разлога (политички спроведеног избора без примене прописаних критеријума) доноси се по савету Европске комисије сет закона крајем 2010. године којим се омогућава преиспитивање одлука првог састава Високог савета судства, и то оних у погледу неизабраних судија, тако и бираних на први мандат и на сталну судијску функцију. Овде можете погледати тужбу неизабраног судије органа за прекршаје из које се види који су прописи прекршени.
Међутим, нису неочекиване одлуке Управног суда по тужбама којима се оспорава законитост избора судија на први мандат
Прво, судије Управног суда су учесници истог конкурса чије се мане утврђују пред овим судом, те би поништајем истих одлука, судије биране од ВСС а релативизовале свој избор, а судије биране на први мандат поништавале одлуку о свом избору.
Друго, специфичан је положај судија Управног суда у односу на Високи савет судства и Народну скупштину Републике Србије, оба тужена органа у овом управном спору. Високи савет судства је изабрао судије на сталну судијску функцију у спорном избору 2009. године, а Народна скупштина на први мандат 2009. године, а затим силом Закона о допуни Закона о судијама од децембра 2012. године извршила избор пробних судија на сталну судијску функцију, што је ВСС потврдио деклараторним одлукама. Од воље истих, а не од стручности, оспособљености и достојности, односно прописаних критеријума и правила за избор, је зависио њихов избор. Тако исто може да се и оконча.
– У предметима где је оспорена законитост Одлуке о предлагању судија на први трогодишњи мандат Високог савета судства окончавају се решењем о одбачају, јер се, наводи суд, не ради о појединачном управном акту, нити се њиме решава о каквом праву, обавези, или на законом заснованом интересу тужиоца, већ о предлогу, дакле само фази у поступку избора судија на пробни мандат. Решење можете погледати овде.
– У предметима где је оспорено ћутање управе, односно Високог савета судства због недоношења образложене одлуке неизабраном судији из члана 99. став 2. Закона о судијама који је дужност вршио у органу до дана ступања на дужност новоизабраних у складу са истим законом, наводи се да ћутање управе постоји када постоји и обавеза доношења коначног управног акт, па како ВСС нема обавезу да донесе коначни акт, већ је само предлагао кандидате Народној скупштини за избор судије на пробни мандат, нема нема ни ћутања управе. У решењу се наводи да се може оспоравати само законитост одлука о избору. Решење судије појединца можете погледати овде. Решење на приговор по решењу судије појединца можете погледати овде
– Управни суд доноси и прве пресуде по тужбама против оспорене Одлуке о избору судија на трогодишњи мандат Народне скупштине Републике Србије, како је упутио подносиоце Уставни суд. Након формално проведених јавних расправа тужба се одбија. Наводи да је одлука о избору судија на први мандат донесена на основу изборних уставних овлашћења Народне скупштине, прописаних чланом 99. став 2. Устава Републике Србије, а оспорени предлог одлуке Високог савета судства није предмет оцене у овом управном спору, што је закључио (Управни суд) након што је нашао да нису од утицаја на друкчије одлучивање. Поставља се и питање како је Управни суд нашао да предлог Одлуке ВССа и поступак који је претходио његовом доношењу (али и доношењу оспорене Одлуке Народне скупштине- прим. аутора) нису од утицаја на друкчије одлучивање када их није ни ценио. Пресуду можете погледати и преузети овде
„Суд се не ослања на чињенице утврђене у управном поступку, већ сам, на расправи, у свом поступку изводи доказе и формира чињеничну подлогу за доношење своје пресуде.“ Главни циљ Управног суда требала би бити да судска власт држи рад органа управе у границама закона, у овом случају Високог савета судства и Народне скупштине. Својим одлукама Управни суд показује да нема капацитет да решава о Одлукама Високом савету судства и Народне скупштине РС. Судије Управног суда показале су како схватају своју улогу бранитеља законитости према власти, и колики имају степен судијске самосталности и независности.
Како су у овом спору утврђене чињенице и меродавно право правилно примењено, неизабране судије, тужиоци, имаће прилику да поднесу на преиспитивање нашим најстручнијим и најдостојнијим судијама, судијама Врховног касационог суда. Тако ће судија највишег суда Србије Ната Месаровић имати прилику да оцењује да ли био законит избор судија који је спровела као неуставно изабрани Председник Високог савета судства.“Оно што се десило у Србији крајем 2009. године није било реформа правосуђа већ потрага за политички послушним судијама. Изјаловила су се очекивања да ће ВСС побољшати принципе и процедуре регрутовања судија.“ Весна Ракић Водинелић. Можемо додати само да су власти добиле оно што су тражиле. Али су и сви грађани Србије добили независну судску власт, независну од Устава и закона.

Advertisements

Један одговор на “Управни суд одлучио: законит избор судија на први мандат

 1. olivera јул 28, 2013 у 8:51 am

  Таcno tako.Nazalost.
  Na sramnu presudu Upravnog suda ulozila sam zahtev za preispitivanje iste.S obzirom da o zahtevu resava Visoki kasacioni sud na cijem je celu sudija Milojevic I gde sudi Nata Mesarovic nemam sumnje kakva ce odluka biti.Nakon te odluke sledi Ustavna zalba onom istom Ustavnom sudu koji nas je uputio na Upravni.I dalje smo ping/pong loptice.
  Sada sam jedino sigurna,drage moje bivse kolege da za nas,u ovoj nazovi pravnoj drzavi,nema pravde.Jedino se uzdam u Evropski sud.Ako I on odluci kao I domaci sudovi onda samo ostaje saznanje da zivimo u svetu u kome je pravo ispod politike.Ali neka smo mi zivi I zdravi. I casni.To je ipak najvaznije.

  • Tchiorny Russkiy јул 28, 2013 у 10:33 pm

   Postovana koleginice, imam veliku molbu: na strani 5 u stavu 2 presude (ako se to tako moze uopste nazvati) pominje se rukom pisan podnesak od 02.11.2012. godine zainteresovanog lica Dusanke Savic. Imate li sanse da ga skenirate i objavite ga ovde ili mi ga posaljete na mejl koji bih Vam dala ako Vam to vise odgovara. Ja ocekujem da prodjem isto kao i Vi, s tom razlikom sto sam ja tuzbu sa istim t.z. podnela kao neizabrana, a medju prvima na listi po broju bodova.

   • Сања август 6, 2013 у 9:43 am

    Поштована, јавите се на мејл Заједнице Правда
    zajednica.pravda@gmail.com . Послаћу Вам пресуду са одговором заинтрересованог лица.

 2. Snezana јул 28, 2013 у 11:55 am

  Уколико се хитно нешто не предузме у судској грани власти, живота у Србији неће бити за поштене и паметне људе. Србија ће бити земља корумпираних, с једне стране и понижених и обеспраљених са друге.

  • BG јул 28, 2013 у 12:18 pm

   Писао сам вам ја да од обарања одлуке Нардоне скупштине нема ништа-а ви ми нисте веровали. Штрајк глађу испред Владе РС!!! Осмелите се већ једном и да решимо ово питање.

  • ristić ljubodrag јул 29, 2013 у 11:03 am

   Snežana, sve ovo što ste napisali je suština, sublimat svega što svi mi na ovu temu pišemo

 3. olivera јул 28, 2013 у 12:57 pm

  izgleda da ste u pravu.Znali smo to,ali smo moralu da postupimo po nalogu Ustavnog suda.Jer smo svesni da je za nas jedino resenje Evropski sud.Ali ,do odluke Evropskog suda,koji verovatno ceka da se okoncaju postupci u Srbiji,je daleko.Ko zna kolojo cemo se god jos suditi.I gubiti sporove.To sa strajkom nije lose ali mislim da je neizvodljivo.
  Ranije sam I polemisala sa Vama,ali zato sto neznam da li ste jedan od nasih ili…

  • BG јул 28, 2013 у 5:36 pm

   Јесам драга колегинице „ваш сам“.
   Човек ради као нк радник у некој фирми или јавном предузећу па када добије отказ добије образложену одлуку зашто га је добио. Једино су судије за прекршаје недостојне тога да добију образложену одлуку. Искрено у почетку сам веровао у нову власт да ће нешто ипак урадитти, али како време пролази видим да сам се преварио. Дижите се, не чекајте више, ЈА САМ СПРЕМАМ!!!

 4. Lilly Tatic јул 28, 2013 у 8:14 pm

  Reblogged this on BELEŽNICA.

 5. ristić ljubodrag јул 29, 2013 у 11:01 am

  Nisam iz struke ali vas podržavam, kao gradjanin koji takodje smatra da bez prava, ne pravde kako naglasi Predsednik u jednom od promašenih nastupa, obraćanja gradjanima,nema budućnosti ovoj i u ovoj zemlji. U Strazburg se nemojte uzdati, posebno ako im pomenete u obraćanjima srpsko pravosudje, a o tome najviše zna gospodin Carić.
  Moj je stav da treba istrajavai da se pravo rešava u našim sudovima a ne po belom svetu.Sa najboljim namerama, iznosim svoje mišljenje da ste u postupanjima dosta anemični, da ima dosta soliranja i onda je normalno da je i konačni ishod vaših muka onakav kakav je verovatno-NIŠTA!

 6. uzicanka јул 29, 2013 у 12:10 pm

  Nazalost,taj odgovor nemam jer mi ga sudija nije dostavila uz poziv za rociste.Ta koleginica je posla u penziju sa 65 god. zivota.Sudija mi je na rocistu rekla da je podnesak necitak i da ga nije citala.
  Ne slazaem se sa Ljubodragom.Nismo bili anemicni.Naprotiv.Mi smo isli pravnom linijom.a nismo krivi sto nismo imali Draganu Boljevic.Pkousavali smo preko nase zajednice,ali smosvuda nailazili na cutanje.Sad nam ostaje samo nada u Strazbur.Imate li Vi neki predlog sta sada da cinimo.Pozdrav svima.

  • gaga август 1, 2013 у 1:11 pm

   Obratite se predsedniku Nikolicu , njegovom pravnom savetniku Anticu,premijeru i vladi RS…..Problem neizabranih sudija za prekrsaje mora biti resen-urgentno jer odose u zaborav.Sramota ….cela reforma i reforma reforme zbog sudija za prekrsaje .SRAMOTA …..SRAMOTA…..

  • BG август 2, 2013 у 3:43 pm

   У штрајк испред Владе Републике Србије!!! Неко ће морати то да види и чује, а то ће за почетак бити довољно јер ће изазвати колику-толику медијску пажњу, овако нас нико нигде не спомиње. Пошто правде нема морамо се сада осонити на пажњу јавности. Чега се бојите и шта више чекате. Нека се јави добровољац који ће кренути са позивањем свих и уколико будемо више од 40-50 испред Владе РС победићемо сигурно!!! режи же дајте пре решите ове будале да нас не бламирају више пред страним посматрачима… и ето победе за 10 дана ће ВСС морати да донесе одлуку у нашу корист, овако док ми ћутимо и они ћуте.

 7. olivera август 1, 2013 у 8:08 pm

  Postovani Gaga,
  Nazalost,obracali smo im se,ali oni cute I ostavljaju Upravnom sudu da resave.Verujem da su im oni I rekli kako da presude.Znaci prethodna vlast nas je oborila na zemlju,a nova,umesto da nas podigne,prelazi preko nas odn.gazi nas.

 8. olivera август 2, 2013 у 4:36 pm

  Pa hajte Vi BG budite taj dobrovoljac,mada ja mislim da smo se Vi I ja culi tel.nekoliko puta.Jesam li u pravu?

 9. Ljiljana Predic Joksic септембар 9, 2013 у 8:43 am

  Sposobna sam da osetim nepravdu kad se obrusi na drugog coveka , osetim ko na svojoj kozi.Al`nazalost slicnu empatiju skoro da nisam zapazila, kamol`dozivela na nasem sudu /posebno prvoj instanci.Posto sam prosla put koji mogu slobodno da kazem ; malo njih je ceo takav put izdrzalo.Sedamnaest godina bila sam u aktivnom parnicnom procesu, radi nepravednog vestackog odrzavanja pljacke koja se indirektno odnosila i na mene licno kao naslednika prve nasl.linije posto mi je majka opljackana jednim cinom besprimernim i brutalnim , posebno da to mogu uopste poverovati oni koji zive u sredjenom i funkcionalnom pravosudnom sistemu ! Sta sve nisam prozivela za to vreme(!) , svojih aktivnih parnicnih 17.est god.i dodatno jos sest (prethodnih godina)dok se moja opljackana starica Majka suprostavljala svojom tuzbom u parnicnom procesu koji je povela da dokaze prevaru nad sobom a u istom sudu (III Opst./Bgd.)gde sam i sama nastavila nakon njezina upokojenja a narednih 17 god.Da bih sve opisala potrebno je biti u izolaciji najmanje dve god.i s opusom od stotine strana pretociti ove istine u obiman roman na osnovu hiljade stranica koje ostase svedoci sve ono sto cuvam u svojim fasciklama sa dokumentima i razmenjenim pismima s advokatima i sl.
  Zalosno je i sto moramo(radi izostanka podrske domaceg pravosudja)mi osteceni da idemo na medjunarodni sud (kao sto sam i livcno bila stekla za to zakonske uslove)jer od toga nema nista …i tamo je pravda za nase probleme nedostupna , posebno za ponosna dostojanstvena coveka kome hoce samo saku mrvica da bace i po svemu mu ukazu da je manje vredan na lestvici vrednosti ljudske tj.pri dnu ..da je jeftina srpska prasina.
  To je ta velika bol, kad na svojoj kozi dozivis da zahvaljujuci domacoj i razradjenoj za nepravde ali zaribanoj od naslaga rdje nesavesti pravosudnoj sceni si omalovazen , cim je normalno da za jednostavnu stvar (da ne moze biti jednostavnija!) moras da se silno boris citavih 17 god.da ne racunam inicijalno trajanje gde zbir biva citavih 24 god.trajanja tih zlehuda lomatanja za svoje osnovno lj.pravo!
  Ovo sto se dogadja i sudijama bi trebalo da bude otreznjujuce , za sve sudije da uvide kako je bilo i biva gradjanstvu, bez obzira sto predpostavljam da medju ostecenima i onim reizabranim sudijama ima mnogo savesnih ali moraju biti svi svesni jasno sagledati tu realnu sliku koliko se u procesima sudjenja patilo i stradalo!Da dodje do osvestenja , do opste katarze i da ove pojave nestanu za uvek.Na vavek!

 10. Bg октобар 15, 2013 у 8:01 pm

  Šta sada kažete drage kolege na Odluku Visokog saveta sudstva od 17.9.2013. godine??? Šta sada da se radi?

  • СК октобар 15, 2013 у 8:58 pm

   Jош смо у стању шока и депресије и не знамо шта да кажемо! Страшно, све горе од горег.

 11. olivera октобар 16, 2013 у 2:20 pm

  katastrofa.Izgleda da nas teraju da gledamo reprizu.Po njima,ponovo iz pocetka.Nemam reci kako se igraju s nama.Ja nemam predlog a Vi dragi BG ?.Dobila sam danas tu odluku.

 12. СК октобар 22, 2013 у 3:20 pm

  Neizabrane sudije za prekrsaje su valjda jedini koji su dva puta razreseni sudijske duznosti, prvi put krajem 2009 godine a sada krajem 2013 godine, sa obrazlozenjem da ih razresava Vlada!? Dakle, mozemo ocekivati da nas jos jednom razrese i to Vlada. VSS je dno dna, ne znam sta ce biti sledece?

 13. Татјана октобар 23, 2013 у 4:18 pm

  Дакле, ВСС написмено признаје да није надлежан, ал се ипак хвата у коштац са одлуком, и доноси је….. Свака част на дипломама правног факултета……А шта је са Уставном одредбом да председник ВСС не може бити В:Ф: председника ВКС????? и још много тога, видеће се у тужби, новој, Управном суду, која ће нас поново одвести у неки ћорсокак….
  .

%d bloggers like this: