Заједница Правда

Zajednica Pravda (Communitas Iustitia) Srbija, Sremska Mitrovica

Тајне и страхови Високог савета судства

Високи савет судства кажњен новчаном казном због недостављања информација од јавног значаја које се односе на избор судија 2009. године

vss-nata

„Мистификацију тајни подржавају људи нечистих намера и прљавих руку.“
„Тајна  је онолико чврста колики је страх од њеног откривања.“
Петар Бокун српски неуропсихијатар

Високи савет судства је независан и самосталан орган који обезбеђује и гарантује независност и самосталност судова и судија. (члан 153. став 1. Устава Републике Србије) Такође Високи савет судства је највиши орган судске управе, орган јавне власти. Избор судија је информација од јавног значаја. Грчевито скривање тајне зване избор судија 2009. године  од стране садашњег састава Високог савета судства већ довољно говори о начину избора на судијске функције у Србији. Демократија почива на подели власти, на поштовању закона и људских права. На који  степен владавине права указује овакво понашање телa у коме су Министар правде, Председник Врховног касационог суда, Председник одбора за правосуђе, и представници адвокатуре и професуре, и наших најугледнијих судија (тако би требало)?  Јасно указује на најнижи степен демократије, односно на њено одсуство, указује на безакоње.

На Захтеве за приступ информацијама од јавног значаја о начину примене критеријума, ранг листе кандидата, оцене рада судија за прекршаје, како су бирани они са дна ранг листа, а они са бољим резултатима нису, записнике, са саставним деловима, и друге информације од јавног значаја, Високи савет судства је у два наврата доставио на кашичицу понеку информацију, те није у целости поступио по Решењу Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности од 05.11.2012. године.

Треба имати у виду да Високи савет судства не доставља тражене информације по захтеву који је поднет 01. августа 2011. године. Интересантно је да се притужбе на рад судија подносе овако неажурном органу, који поступа незаконито, а који треба да обезбеди ажурност и законитост рада судија. Такође видљиво је да су поступање Високог савета судства, и првог састава и овог, супротна законима (и о избору судија и о слободном приступу информацијама од јавног значаја).  Међутим, оно што је сигурно јасно и транспарентно,  из оваквог рада  ВССа, је да је залог велика тајна кад  се ради њене заштите прибегава незаконитом поступању једног овако  „независног“ и „самосталног“ тела које бира судије у Србији. Због непоступања по Решењу Повереника, Повереник је дана 09.01.2014. године изрекао прву принудну меру ради извршења свог Решења. Закључак о наплати новчане казне Високом савету судства због непоступања по Решењу Повереника за доставу информација од јавног значаја достављам у прилогу можете прочитати овде.

2 одговора на “Тајне и страхови Високог савета судства

  1. uzicanka фебруар 4, 2014 у 11:30 am

    veoma dobro.Isto treba dostaviti edijima da ovo ucine dostupnim javnosti.Naravno,ako im nije zabranjeno.

  2. uzicanka фебруар 4, 2014 у 11:31 am

    izostavila sam slovo m.Dostaviti Medijima.

%d bloggers like this: