Заједница Правда

Zajednica Pravda (Communitas Iustitia) Srbija, Sremska Mitrovica

Архиве ознака: Заштитник грађана

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е – Састанак код Заштитника грађана

Поводом задњег дописа, од многих, које је Зaједница Правда упутила Заштитнику грађана, заказан нам је пријем код господина Јанковић Саше дана 10.01.2014. године у 13,30 часова.
О разговору који је трајао око сат и по, можемо обавестити следеће: Прочитајте остатак овог чланка

Advertisements

Допис Заштитника грађана

Заштитник грађана сматра да је Уставни суд био у обавези да сагласно члану 5. став 2. Закона о изменама и допунама Закона о судијама уступи предмете формиране на основу жалби и уставних жалби Високом савету судства на одлучивање у поступку ревизије, укључујући и предмете неизабраних судија за прекршаје. Међутим, он са жаљењем констатује да нема овлашћења нити могућност да контролише рад Уставног суда.
Заштитник грађана закључује и да је спровођење реформе правосуђа започело без довољно припрема на нормативном плану те да ће због овог недостатка радноправни стaтус неизабраних судија за прекршаје зависити од одлуке Управног суда и основаности тужби које су поднели.

Допис Заштитника грађана можете преузети овде

У ишчекивању мишљења Заштитника грађана

Заштитник грађана се дана 11.01.2012.године огласио  Мишљењем сходно својим надлежностима, поводом нелегитимности и нелегалности рада Високог савета судства на које је указало Друштво судија Србије дописом од 15.12.2011.године.
Заједница Правда обратила Заштнику грађана дописом од 25.08.2011.године, којим се указује на незаконитости које су специфичне за неизабране судије за прекршаје и којим се тражи од Заштитника грађана да се изјасни, да своје мишљење и препоруку у погледу поступања Високог савета судства у односу на ову категорију судија и којим се предлаже Заштитнику грађана да Народној скупштини да препоруке за утврђивање одговорности чланова Високог савета судства, обзиром на грубо оглушавање о правила добре управе, на непоступање по Препорукама Заштитника грађана, као и поновном кршењу Закона о судијама, односно непоступања по члану 5. Закона о изменама и допунам Закона о судијама, не узимајући у ревизију одлуке о неизабраним судијама из члана 101. истог закона (који обухвата судије за прекршаје)
Прочитајте остатак овог чланка

%d bloggers like this: